Serveis de Construction Management

Planificació, coordinació i control de una execució, convertint-nos en la oficina tècnics particular i a mida del projecte i del client; adquirint com a objectiu comú l’execució controlada des del punt de vista tècnic i econòmic.

- Gestió integral i coordinació de
- les obres
- Comparatius d’industrials propis i
- del client
- Exhaustiu i constant control de
- Costos
- Control del Planning general

- Control cash flow econòmic
- Redacció d’informes mensuals
- Software desenvolupat
- per Traçat: GESTO