Serveis de Constructora

Executar amb la millor relació qualitat preu, 20 anys d’experiència executant obres i donant garantia de serietat en quan a qualitat, temps i preu.

- Sistema Claus en Mà
- Sistema Open Book
- Controls de qualitat interns

- Departament de Seguretat i Salut
- Laboral
- Departament diferenciat
- de postvenda